Proclamatie Jeugdhofhouding 2014-2015

 

Wij Prins Emiel de eerste, bij gratie en wijsheid der Sparrakkers, 37e Prins van de jongste der Sparrenarren, Heerser van Jagersdreef en Jagerspad, via Waterhoen tot Hendrik Kraemerlaan, Beschermheer van Sparrakkers en Sparriekes, samen met mijn lieve Prinses Pricilla en trouwe Adjudant Lars, maken wij het volgende bekend:

 

Ten eerste:

Met mijn Prinses Pricilla aan m’n rechterhand, staan wij straks elegant in de krant.

 

Ten tweede:

Met mijn Adjudant Lars aan de linkerkant, wordt elke polonaise heel plezant.

 

Ten derde:

Als Prins mag ik in het midden staan, dus gaan wij er met veel energie en humor tegenaan.

 

Ten vierde:

Met onze Hofhouding geen malaise, wij dansen en swingen in de polonaise.

 

Ten vijfde:

Loop allemaal mee in de optocht op 14 februari, en met de kindermiddag gaan wij op Afrika safari. HAKUNA MATATA!

 

Ten zesde:

Wij vieren graag feest met iedereen die van carnaval geniet, en de uittredens zijn onze favoriet.

 

Ten zevende:

Afgelopen jaren mochten wij al rolstoelen douwen, en dit jaar steken wij de handen weer graag uit de mouwen.

 

Ten achtste:

Wij hebben ouders die ons steunen, en lieve zussen waarop wij kunnen leunen.

 

Ten negende:

De grote Hofhouding is ons nu ook bekend, en dat wordt feesten in elke tent.

 

Ten tiende:

U zult ons vast wel geloven, wij zijn super trots op het werk van alle Sloven.

 

Ten elfde:

Hakuna Olé; feest met ons mee.

 

Aldus opgemaakt ten Paleize van ‘de kleine Sparrenburght’ te Driebergen-Rijsenburg

de vijftiende van de elfde in het jaar tweeduizend veertien.