Proclamatie 2012-2013

Proclamatie 38e Hofhouding

Wij, Guillaume de XXXVIII, geflankeerd door Prinses Gemma en Adjudant Koos, bij de gratie van het Sparrenrijck, 38e Prins der Sparrenarren, Groothertog van het Slot Zeist tot Kerkplein, Markies van Marterkamp tot Leuterie, beschermheer van uw financiën, maken bij de gratie van President, Senaat, Raad van Elf , Dansmariekes, Sparrekels, Sparrakkers en alle feestvierende Sparrenarren en Sparrenarrinnen bekend:

 

Ten eerste:
Dat wij het een eer vinden om dit jaar uw hofhouding te mogen zijn

Ten tweede:
Dat wij carnaval in het Sparrenrijck dit jaar tot een nog groter succes willen maken

Ten derde:
Dat wij ook dit jaar aandacht zullen schenken aan gehandicapten, zieken en bejaarden

Ten vierde:
Dat wij feest zullen vieren met groot en klein

Ten vijfde:
Dat wij alle Sparrenarren, Sparrenarrinnen, Sparriekes en Sparrakkers in ons hart zullen sluiten

Ten zesde:
Dat de optocht zo lang zal zijn als van A12 tot het Grote Bos

Ten zevende:
Dat de Pronkzitting in dit 38ste jaar ook weer een hoogtepunt zal zijn

Ten achtste:
Dat we ervan uitgaan dat sportief Driebergen goed partij zal geven dit jaar.

Ten negende:
Dat ook wij niets zijn zonder de steun van dansmariekes en Raad van Elf

Ten tiende:
Dat het kappen van de bomen in ons Sparrenrijck het verkeersprobleem verlegde van A12 naar de Hoofdstraat.

Ten elfde:
Dat bij ons met carnaval Niemand Buitenspel staat.
 

Aldus opgemaakt ten Paleize “ De Sparrenburght” te Driebergen-Rijsenburg de tiende van de elfde om elf over half elf, in het jaar tweeduizendtwaalf.